Privacy policy

FC Video (‘de Organisator’) verzamelt sommige gegevens van haar gebruikers. In onderstaande privacyverklaring vindt u waarom wij deze gegevens verzamelen, welke gegevens dit zijn en wat wij vervolgens met deze gegevens doen.

Waarom verzamelt ‘de Organisator’ mijn gegevens?

‘De Organisator’ vindt een goede relatie met hun gebruikers van groot belang. De gebruikersinformatie helpt ons tevens om zo goed mogelijk op de wensen en voorkeuren van onze spelers in te spelen. Hieronder valt het versturen van e-mails op het moment dat een gebruiker aangeeft dat hij/zij wenst dat deze naar hem/haar verstuurd wordt. Deze toestemming kan ten alle tijde ingetrokken worden.

Welke gegevens verzamelt ‘de Organisator’?

Zoals op bijna alle websites legt ‘de Organisator’ bij ieder bezoek automatisch enkele niet-persoonlijke, technische informatie vast. Dit is bijvoorbeeld uw domeinnaam, browsertype en IP-nummer, evenals de pagina’s die u bezoekt op http://fcvideo.nl. Wij gebruiken deze informatie om de structuur van de website te verbeteren en de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.

‘De Organisator’ biedt uw computer bovendien een 'cookie' met een beperkte hoeveelheid inloggegevens aan. Hiermee kan uw computer bij een volgend bezoek automatisch herkend worden, wat inloggen sneller en gemakkelijker maakt. Wilt u echter niet dat uw computer een cookie opslaat, dan kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze gewist of geweerd worden, of dat u een waarschuwing krijgt voordat de cookie opgeslagen wordt. Ieder persoon mag maar één gebruikersaccount bezitten, en de gecombineerde persoonlijke gegevens maken het ons mogelijk dit te controleren.

‘De Organisator’ biedt uw computer bovendien een 'cookie' met een beperkte hoeveelheid inloggegevens aan. Hiermee kan uw computer bij een volgend bezoek automatisch herkend worden, wat inloggen sneller en gemakkelijker maakt. Wilt u echter niet dat uw computer een cookie opslaat, dan kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze gewist of geweerd worden, of dat u een waarschuwing krijgt voordat de cookie opgeslagen wordt. Ieder persoon mag maar één gebruikersaccount bezitten, en de gecombineerde persoonlijke gegevens maken het ons mogelijk dit te controleren.

Wat doet ‘de Organisator’ met mijn gegevens?

‘De Organisator’ streeft naar geheimhouding van de persoonlijke gegevens die onze gebruikers ons verstrekken. Wij gaan er daarbij vanuit dat gebruikers deze gegevens aan ons bekendmaken op basis van een vrije keuze. Onder 'persoonlijke gegevens' verstaan wij in dit geval informatie die geassocieerd kan worden met een specifieke (rechts-)persoon, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

De gegevens die u doorgeeft, zullen gebruikt worden om de artikelen op http://fcvideo.nl en de processen daaromheen zo goed mogelijk te laten verlopen. In dat kader zult u van ‘de Organisator’ tevens berichten inzake bijv. wijzigingen aan de website ontvangen. Persoonlijke gegevens van geregistreerde gebruikers van ‘de Organisator’ zullen alleen en uitsluitend door "de Organisator" gebruikt worden voor verkoopactiviteiten.

Wij geven uw persoonsgegevens NIET door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden in het kader van dienstverlening zoals dataopslag, onderhoud, beveiliging of andere vergelijkbare diensten. Als wij toegang verlenen tot uw persoonsgegevens, verlangen wij van derden dat zij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en verwerken zij uw persoonsgegevens slechts ten behoeve van ons.

Wij zullen uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door ons is ingeschakeld om het beoogde gebruik van de website mogelijk te maken, tenzij dit volgt uit een wettelijke verplichting of als dit volgt uit een rechterlijk verzoek.

Worden de gegevens veilig en goed opgeslagen?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast verlangen wij van onze verwerkers om eveneens dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

Hoe lang slaan we de gegevens op?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen.

Welke rechten heeft u?

Indien wij uw persoonsgegevens verzamelen op basis van toestemming, dan bent u te allen tijde gerechtigd om uw toestemming in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor het intrekken van de toestemming in stand.

U heeft het recht ons te verzoeken om:
inzage te geven in uw persoonsgegevens,
deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
bezwaar te maken tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
Verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en/of
om uw persoonsgegevens door te geven aan uzelf of een derde.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dan wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tenslotte heeft u in zijn algemeenheid het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, tenzij sprake is van een van de uitzonderingen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle artikelen van ‘de Organisator’ afzonderlijk, maar ook op een combinatie van verschillende artikelen. ‘De Organisator’ heeft te allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Na een wijziging zal de nieuwe versie van deze privacyverklaring van kracht zijn.

Als u naar aanleiding van dit Privacy- en cookiebeleid nog vragen heeft of een klacht wil uiten, dan horen wij dit graag. U kunt contact met ons opnemen via info@fcvideo.nl.

Deze website van Socios Sports gebruikt “cookies”. Er worden functionele cookies gebruikt, noodzakelijk voor de werking van de website en statistische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik en effectiviteit van de website. De website gebruikt ook advertentie cookies om advertenties af te stemmen op uw voorkeuren op basis van uw klikgedrag. Tenslotte worden via de website ook social media cookies geplaatst om dingen te kunnen ‘liken’ en ‘delen’. Advertentie- en social media cookies zijn van derde partijen en verzamelen mogelijk ook uw gegevens buiten deze websites. Door op “Ja, ik accepteer de genoemde cookies”, geeft u toestemming voor het plaatsen van advertentie cookies. Meer weten over cookies? Klik hier voor meer informatie.